Захиалагчийн код:
ӨВАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өвөрхангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Арвайхээр , Өвөрхангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70322307, Вэб хуудас: http://procurement.ov.gov.mn/,