Захиалагчийн код:
ХЭАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
3-р баг , Хэрлэн сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70563056, Гар утас: 70563883, Цахим шуудан: khentiionug@khentii.gov.mn,