Захиалагчийн код:
ДУГАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
7-р баг , Сайнцагаан сум , Дундговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: umch@dundgovi.gov.mn, Гар утас: 70593399,