Захиалагчийн код:
ХӨАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70388821,