Захиалагчийн код:
ӨМАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Даланзадгад сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70530209, Цахим шуудан: govi_DZ@yahoo.com, Гар утас: 70530209,