Захиалагчийн код:
ГААОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Жаргалант , Есөнбулаг сум , Говь-Алтай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70484647, Вэб хуудас: www.tender.gov.mn, www.govi-altai.gov.mn,