Захиалагчийн код:
ГСАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын тамгын газар
Хаягийн мэдээлэл:
3-р баг , Сүмбэр сум , Говьсүмбэр , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Вэб хуудас: www.govisumber.gov.mn, www.haaa.gs.gov.mn , Ажлын утас: 70543033, Цахим шуудан: govisumber.onug@gmail.com,