Захиалагчийн код:
ӨГАГТСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Гурвантэс сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 95966989,