Захиалагчийн код:
ГААТАСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Говь-Алтай Тайшир сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Хуримт , Тайшир сум , Говь-Алтай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: r_burnee@yahoo.com, Гар утас: 70486801,