Захиалагчийн код:
СЭАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
6-р баг , Сүхбаатар сум , Сэлэнгэ , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70363598, Цахим шуудан: selenge_haaa@yahoo.com, Вэб хуудас: www.selenge.gov.mn, Цахим шуудан: onugazar@selenge.gov.mn,