Захиалагчийн код:
ДОАЦГ
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Цагдаагийн ерөнхий газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Хэрлэн (Сүмбэр) , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 89006194, Цахим шуудан: dornod_police@yahoo.com,