Захиалагчийн код:
ГУББГОНӨААТҮГ
Захиалагчийн нэр:
Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Вэб хуудас: www.gubb.ub.gov.mn, Цахим шуудан: info@gubb.ub.gov.mn, Ажлын утас: 77108810,