Захиалагчийн код:
БХАЗСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Заг сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: duuya_1967@yahoo.com, Гар утас: 88059653,