Захиалагчийн код:
БХАЗСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Заг сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88009653, Цахим шуудан: duuya_1967@yahoo.com,