Захиалагчийн код:
БХАШЖСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Эхэн хавцгай , Шинэжинст сум , Баянхонгор , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88606500, Гар утас: dajuu0512@gmail.com, Цахим шуудан: dajuu0512@gmail.com,