Захиалагчийн код:
БХАШЖСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Эхэн хавцгай , Шинэжинст сум , Баянхонгор , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88606500, Цахим шуудан: Dajuu_kh@yahoo.com, Гар утас: dajuu0512@gmail.com,