Захиалагчийн код:
БХАБГСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баянговь сум , Баянхонгор , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99979363, Цахим шуудан: gavaa1212@yahoo.com,