Захиалагчийн код:
БХАБУЦСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Бууцагаан сум , Баянхонгор , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 89899864, Цахим шуудан: bhr_45@yahoo.com,