Захиалагчийн код:
54008-001
Захиалагчийн нэр:
Тестийн захиалагч-Азаа
Харъяалагдах байгууллага:
Тестийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 92263023, Ажлын утас: 51-267023, Вэб хуудас: www.adb.org, Факс: 51-263026, Виз - Цахим шуудан: azjargal@tender.gov.mn, Цахим шуудан: azjargal@tender.gov.mn, Хэвлэл мэдээлэл -Цахим шуудан: azjargal@tender.gov.mn,