Захиалагчийн код:
ӨМАХБСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Ханбогд сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99570044, Цахим шуудан: turuu_1122@yahoo.com,