Захиалагчийн код:
ӨМБДЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймаг Баяндалай сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Баяндалай сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: ar1206@yahoo.com, Гар утас: 89494422,