Захиалагчийн код:
ӨМАХҮСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
3-р баг , Хүрмэн сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 80696971, Цахим шуудан: azaa8949@gmail.com,