Захиалагчийн код:
ТЗ1
Захиалагчийн нэр:
Тестийн захиалагч1
Харъяалагдах байгууллага:
Тестийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70111510, Гар утас: 99797393, Цахим шуудан: undral@interactive.mn,