Захиалагчийн код:
ӨМАНСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн Номгон сум Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Номгон сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 88101036, Цахим шуудан: mbt_1021@yahoo.com, Ажлын утас: 88100296, Гар утас: 89048640,