Захиалагчийн код:
ӨМДЗСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
6-р баг , Даланзадгад сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70532345, Цахим шуудан: Dalanzadgad@omnogovi.gov.mn,