Захиалагчийн код:
ӨМБОСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өмнөговь аймгийн Баян-овоо сумын Засаг даргын Тамгын Газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Баян-Овоо сум , Өмнөговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88409900, Цахим шуудан: b_dbaa@yahoo.com,