Захиалагчийн код:
ТӨАЖСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
2-р баг , Жаргалант сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 70276133, Цахим шуудан: Jargalant1927@gmail.com,