Захиалагчийн код:
БУАБНСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баяннуур сум , Булган , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: baynnuur_zdtg@yahoo.com, Гар утас: 70346227,