Захиалагчийн код:
ДУАОСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дархан-Уул аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Орхон сум , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 70372601, Цахим шуудан: zulaa_19830708@yahoo.com, Цахим шуудан: ruby.swinner@gmail.com,