Захиалагчийн код:
ДУАШГСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын Засаг даргын Тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дархан-Уул аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
2-р баг , Шарынгол сум , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 70372581, Цахим шуудан: Sharyngol_zdtg@yahoo.com,