Захиалагчийн код:
ДУМ
Захиалагчийн нэр:
Дүрслэх урлагийн музей
Харъяалагдах байгууллага:
Соёлын яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 11326060, Ажлын утас: 32 60 60, Цахим шуудан: thefamuseum@gmail.com, Ажлын утас: 32 60 61,