Захиалагчийн код:
ДОА12С
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймгийн 12-р сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Дорнод аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Хэрлэн (Сүмбэр) , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: naraaya69@gmail.com, Гар утас: 99274371,