Захиалагчийн код:
УБХГХХХОДХТөсөл
Захиалагчийн нэр:
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж
Харъяалагдах байгууллага:
УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл
Хаягийн мэдээлэл:
8-р хороо , Сүхбаатар дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 70003099, Цахим шуудан: procurement@ub-subcenter.mn, Вэб хуудас: www.ub-subcenter.mn, Ажлын утас: 70003099,