Захиалагчийн код:
БХАҮНТӨААТҮГ
Захиалагчийн нэр:
Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Батлан хамгаалах яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: dicorpmod@gmail.com, Ажлын утас: 88084963, Ажлын утас: 76004555,