Захиалагчийн код:
ЭУДТСОНӨХК
Захиалагчийн нэр:
Эрдэнэт Ус Дулаан Түгээх СҮлжээ
Харъяалагдах байгууллага:
Орхон аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Баян-Өндөр сум , Орхон , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70350916, Цахим шуудан: erdenetus@gmail.com,