Захиалагчийн код:
ДААЦ22
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймаг 22 дугаар цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Дархан-Уул аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
12-р баг , Дархан , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70373874, Цахим шуудан: urnaa2001_bsg@yahoo.com,