Захиалагчийн код:
ХХАНЭ401
Захиалагчийн нэр:
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа дөрвөн зуун нэгдүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: moogiimoo12@gmail.com, Ажлын утас: 85180401,