Захиалагчийн код:
ДААДС15С
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймаг 15-р сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Дархан-уул аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Дархан , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70375803, Цахим шуудан: eds15.darkhan@esrp.edu.mn,