Захиалагчийн код:
ДАА7Ц
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймгийн 7-р цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Дархан-уул аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
14-р баг , Дархан , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70378038, Цахим шуудан: tsetserleg7@esrp.edu.mn,