Захиалагчийн код:
ДОАБДСЕБС
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймгийн Баяндун сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Баяндун сум , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 89356565, Цахим шуудан: do.bayanduns@gmail.com,