Захиалагчийн код:
ДУАОИЦС
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймгийн Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Дархан-Уул аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
9-р баг , Дархан , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70373934, Цахим шуудан: anaraa130@yahoo.com,