Захиалагчийн код:
ТӨАБНСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Борнуур сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99910303, Цахим шуудан: shinebayar.norov@yahoo.com,