Захиалагчийн код:
БХАХХҮГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баянхонгор сум , Баянхонгор , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 88116075, Цахим шуудан: b_nd5859@yahoo.com,