Захиалагчийн код:
ХӨАТЭИХХК
Захиалагчийн нэр:
Тэсийн илч
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл) , Хөвсгөл , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99567951, Цахим шуудан: tesinilch@mail.com,