Захиалагчийн код:
АРАХСЕБС
Захиалагчийн нэр:
Архангай аймгийн Хангай сумын Ерөнхий боловсролын Дунд сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Архангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Ноён хангай , Хангай сум , Архангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99237343, Цахим шуудан: Oyungrl1218@yahoo.com,