Захиалагчийн код:
ТТТХХК
Захиалагчийн нэр:
Таван толгой түлш
Харъяалагдах байгууллага:
Эрдэнэс Таван Толгой
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 976 7011-9410, Цахим шуудан: info@ttt.mn,