Захиалагчийн код:
ХЭАДСЦ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Дархан сумын хүүхдийн цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Дархан сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: darhan_10@yahoo.com, Гар утас: 97173131,