Захиалагчийн код:
ХӨАБОАЖГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
7-р баг , Мөрөн сум , Хөвсгөл , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 88094010, Цахим шуудан: daimaa0410@gmail.com,