Захиалагчийн код:
АРАХОСЦ
Захиалагчийн нэр:
Архангай аймгийн Хотонт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Хаягийн мэдээлэл:
Хотонт , Хотонт сум , Архангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99250252, Цахим шуудан: info@khotont.ar.gov.mn,