Захиалагчийн код:
СЭАШСМСҮТ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв
Харъяалагдах байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Шаамар сум , Сэлэнгэ , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70366967, Цахим шуудан: shaamar_msut@yahoo.com,