Захиалагчийн код:
ДОАБУСЕБС
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймаг Баян-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Дорнод аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Баян-Уул сум , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 88936620, Цахим шуудан: duyad17@yahoo.com,