Захиалагчийн код:
ӨВАХХСДПГ
Захиалагчийн нэр:
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум дахь сум дундын Прокурорын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Монгол-Улсын ерөнхий прокурорын газар
Хаягийн мэдээлэл:
2-р баг , Хархорин сум , Өвөрхангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70327120, Цахим шуудан: kharkhorin@prokuror.mn,